Doe mee! Voor €25,00 euro maken wij ons sterk voor jouw claim van gemiddeld 4.500 euro!

Op de Nederlandse hypotheekmarkt worden de belangrijkste voorwaarden en tarieven al jarenlang bepaald door een kleine groep grootbanken. Al vanaf 2008 ligt de hypotheekrente in ons land daardoor bijna 1% hoger dan het gemiddelde in Europa. Onder deze omstandigheden heeft de Nederlandse consument geen keuze en betaalt hij voor de verliezen van de aandeelhouders van de banken.

Berekenen de hoogte van je schadeclaim

Bekijk de uitzending van Zembla voor een duidelijke uitleg.

Wij richten ons op consumenten met een hypotheek

De hypotheekrente wordt kunstmatig hoog gehouden door de belangrijkste banken, al denk je misschien van niet bij de huidige lage rente! Maar daar blijft het zeker niet bij. Ook in het beleid bij betalingsachterstanden, bij oversluiten en bij het inschatten van het risico worden consumenten benadeeld als gevolg van het voortdurende gebrek aan concurrentie!

Het afgelopen jaar zijn er nieuwe aanbieders op de markt gekomen, maar die volgen elkaar snel op waar het gaat om prijsstijgingen voor consumenten. Zo blijven de hypotheekrentes in Nederland veel hoger dan in de rest van Europa.

screen

Vergelijking hypotheekrente (lending for house purchase) in Nederland en omringende landen (totaal van alle looptijden in procenten).

Bron: ECB Statistical Data Warehouse
De eerste resultaten van ons lopend onderzoek vind je hier.

Wij doen onderzoek naar de prijsstelling van de rente en claimen de te veel betaalde rente terug. In dat onderzoek nemen wij alle overige vormen van onderling afgestemde benadeling(en) mee. Als eerste stap hebben wij de belangrijkste betrokken banken uitgenodigd om in gesprek te gaan hierover. Een aantal banken heeft dit afgewezen.

Afhankelijk van de individuele omstandigheden schat SOMI (Stichting Onderzoek Marktinformatie) de schade voor Nederlanders met een hypotheeklening op gemiddeld tenminste 4.500,- euro.

Bereken hier zelf de hoogte van je claim

 • !

  Stichting Ons Geld

  Stichting Ons Geld heeft haar nieuwe boek ‘Door De Bank Genomen’ aangeboden aan minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Dit boek is een verslag naar de knap verhulde waarheid over hoe ons geld werkt, wie er de baas is, wie de lasten dragen en wat de banken aan ons verdienen.

 • !

  Radar

  Het tv-programma Radar meldt dat de banken al jaren te veel boeterente berekenen. Ook het programma Zembla heeft hierover onthullende reportages gemaakt.

 • !

  KPMG (adviesbureau)

  KPMG (adviesbureau) publiceert een kritisch rapport over het huidig soevereine geldsysteem en monetaire hervormingen.

 • !

  SOMI

  SOMI, de Stichting Onderzoek Marktinformatie heeft de krachten gebundeld met wetenschappers, economen en juristen om de onderste steen boven te krijgen.

‘Holland’s Hoge Hypotheekrente’

Prof. dr. Maarten Pieter Schinkel

Een studie van groot belang, is het onderzoek van Prof. dr. Maarten Pieter Schinkel; ‘Holland’s Hoge Hypotheekrente’. Het is voor iedereen duidelijk (behalve voor de banken) dat er iets fundamenteel moet veranderen. De hypotheekmarkt, het prijsbeleid en de winsten die daarmee behaald worden moeten transparanter worden. De structureel te hoge rente en boeterente moeten omlaag.

Bovendien claimen wij de te veel betaalde rente terug en dat is mogelijk als wij onze krachten bundelen!

Samen staan wij sterk… doe nu mee!

Aanmelden kan voor de volledige procedure met een eenmalige betaling van 200 euro (2017) of een jaarlijkse betaling van 25,00 euro (2017).

In beide gevallen neem je deel aan de claimprocedure voor terugbetaling van alle schade rondom jouw hypotheeklening.
Schrijf je hier snel in voor dit lage starttarief want wie langer wacht met deelnemen gaat de komende jaren meer betalen.

Zie voor meer informatie over deelname, de deelnamevoorwaarden.

Je bijdrage per jaar

€25,00 per jaar

Wanneer je kiest voor een jaarabonnement dan blijven je rechten vanwege onze belangenbehartiging volledig doorlopen tot en met het einde van iedere betalingsperiode en uiteindelijk de actie. Dit betekent dat je als betalende abonnee, recht hebt op uitkering van jouw claim.

Wacht niet met deelnemen.
Als je volgend jaar start met deelnemen is de jaarlijkse abonnementsprijs alweer 10,00 euro duurder.

2017€ 25,-
2018€ 35,-
Deelnemen

Eenmalige volledige deelname

€200,00 eenmalig

Wanneer je kiest voor een eenmalige betaling in plaats van een jaarabonnement dan blijven je rechten vanwege onze belangenbehartiging volledig doorlopen tot en met het einde van deze actie. Dit betekent dat je bij succes, recht hebt op uitkering van jouw claim.

Wacht niet met deelnemen.
Als je volgend jaar start met deelnemen is de jaarlijkse abonnementsprijs alweer 50,- euro duurder.

2017€ 200,-
2018€ 250,-
Deelnemen

SOMI is een niet op winst gerichte organisatie. Wanneer je deelneemt aan een activiteit van de stichting vragen wij aan het begin van de actie een deelnamevergoeding van 25,00 euro per jaar of 200,00 euro ineens op rekening nummer NL 88 TRIO 0391 2097 36 ten name van SOMI. Door deel te nemen of te betalen ga je automatisch akkoord met de geldende deelnamevoorwaarden van SOMI.